Waarom 2D4U?

 

 

2D4U is opgezet vanuit de overtuiging dat ons onderwijs nog beter kan. Wie maken het onderwijs, dat zijn de docenten. In het hedendaagse onderwijs staan docenten voor steeds grotere uitdagingen. Leerlingen die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen, kunnen nu gelukkig steeds vaker meedraaien in het regulier onderwijs. Alleen is het regulier onderwijs daar nog niet helemaal op toegerust. 

Mijn specialisme ligt hier vooral op het gebied van autisme. Hoe kun je leerlingen in het regulier onderwijs beter begeleiden, hoe kan de school meer autisme vriendelijk worden. Leerlingen met autisme ervaren veel stress in het regulier onderwijs doordat veel docenten onvoldoende kennis hebben van autisme.

Willen jullie de school meer autisme vriendelijk maken of jullie docenten beter opleiden om met leerlingen met autisme om te gaan. Dan kan ik daar een traject voor aanbieden. Dit kan gaan om het geven van workshops maar ook individuele begeleiding van docenten of zelfs leerlingen is mogelijk.

Ieder traject is een op maat gemaakt traject. Geïnteresseerd? Klik hier voor het versturen van een mail of bel mij!