Gedragsproblematiek

Voor de klas staan kan een enorme uitdaging worden wanneer er meer leerlingen in de klas zitten die gedragsproblematiek hebben. Dit kan zijn  door een ontwikkelingsstoornis (bv. ADHD, ASS) of door een gedragsstoornis (bv.  ODD). Dan is het heel belangrijk dat je als docent handvatten hebt om hier mee om te gaan. In de meeste opleidingen krijg je hier onvoldoende informatie over. In een individueel coach traject kan gekeken worden welke tools jij nog nodig hebt als docent om hier mee om te gaan. Wil je hier meer over weten? Bel gerust om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Ook heb ik hiervoor een aantal workshops ontwikkeld.