Sterk voor de klas 

Bij onderwijs gaat het niet alleen om de inhoud van de lessen maar vooral ook om jouw eigen houding voor de klas. In deze workshop besteden we aandacht aan een positieve houding. We kijken naar de stijl van presenteren en de lichaamshouding. Breng je hiermee over wat je wilt? Inzicht in jouw eigen persoonlijk handelen kan groot verschil maken in hoe je voor de klas staat. Wat verwacht je van leerlingen en wat verwacht je van jezelf?

Deze workshop is momenteel ook online! Kosten 49 euro per persoon! Maximaal 5 personen per workshop. 


Workshop Inzicht in autisme (ASS)

Het huidige onderwijs heeft te maken met de wet passend onderwijs. Dit betekent dat er ook leerlingen in de klas zitten die diagnose autismespectrumstoornis (ASS) hebben. In docente opleidingen wordt er heel weinig aandacht aan deze ontwikkelingsstoornis besteed. Vaak wordt ASS kort besproken in een onderdeel pedagogiek. In de 18 jaar die ik nu zelf in het onderwijs zit heb ik gemerkt dat er weinig docenten zijn die echt begrijpen wat autisme inhoudt en hoe je daar in de klas mee om kunt gaan. Vanuit mijn eigen privé ervaring heb ik deze workshop ontwikkeld om beter inzicht te geven in ASS. Wat is het, hoe kun je er beter mee omgaan en vooral, wat betekent het voor jou als docent. 

Deze workshop is momenteel ook online! Kosten 49 euro per persoon! Maximaal 10 personen per workshop.